Odżelaziacze

Odżelaziacze i odmanganiacze. Urządzenia ze złożami regenerowanymi nadmanganianem potasu oraz wymagające fizycznego napowietrzania wody poprzez aspirator lub sprężarkę.

Występowanie w wodzie związków żelaza i manganu jest poważnym problemem w zaopatrywaniu ludności w wodę. Zawartość żelaza w wodach powierzchniowych może zwiększać się okresowo, występuje ono jednak w niewielkich ilościach. Wody podziemne natomiast zawierają znaczne jego ilości, nawet do kilkudziesięciu mg/dm 3 żelaza.

Nadmierna ilość żelaza w wodzie  ma szkodliwy wpływ  na zdrowie człowieka; tworzą się w organizmie tlenki żelaza i tlenki manganu, które mogą być przyczyną mutacji komórek – nowotworu. Występujące w wodzie związki żelaza i manganu powodują: zarastanie instalacji, zażółcenie pracy urządzeń sanitarnych i domowych.

Aby usunąć żelazo z wody, należy zamienić jego związki występujące w wodzie w postaci rozpuszczonej (w postaci jonów żelaza dwuwartościowego), w związki nierozpuszczalne (żelaza trójwartościowego), które łatwo usunąć w procesie filtracji.

Proces oczyszczania polega na utlenieniu: żelaza Fe+2 do postaci Fe+3, manganu Mn+2 do Mn+4, związki te mają wówczas postać stałą i odfiltrowywane są na specjalnych złożach katalitycznych lub kwarcowych.