Odwrócona osmoza

System RO czyli odwrócona osmoza umożliwia uzyskanie tzw. "wody ultraczystej", czyli wody pozbawionej wszelkich zanieczyszceń.

Odpowiednio dobrany układ filtrów mechanicznych i węglowych w połączeniu z półprzepuszczalną membraną o mikronażu 0,0001 mikrona zapewnia usunięcie zanieczyszceń mechanicznych (piasek, rdza, produkty korozji, muł, zawiesina), chemicznych (chlor, rakotwórcze chlorowcopochodne i metale ciężkie, związki organiczne i wiele innych) oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterie, wirusy, pierwotniaki).

Zaleta urządzeń do oczyszczania wody pitnej – metodą odwróconej osmozy jest:

 • poprawa smaku, zapachu i wyglądu wody,
 • uzyskanie nieskazitelnie czystej wody z kranu,
 • usunięcie z wody wszelkich nieczystości jak azotany, azotyny, pestycydy, chlorki, siarczany, metale ciężkie, bakterie i wirusy (wielkość pory membrany filtrującej 0,0001 mikrona),
 • osiągnięcie idealnego smaku przyrządzanych napojów (oszczędności kawy do 30%),
 • czysta woda do szkieł kontaktowych,
 • przyrządzanie pożywek dla dzieci i niemowląt bez szkodliwych zwiazków,
 • koszt 1 l wody poniżej 10 gr/l,
 • nie zajmuje dużo miejsca,
 • oczyszczanie wody można prowadzić bez użycia prądu elektrycznego,
 • łatwy i czysty montaż,
 • możliwość wyboru picia czystej lub zmineralizowanej wody.

Przykładowa Osmoza CM&W