Filtry mechaniczne

Filtry narurowe:

Mechaniczne:


Woda która jest pobierana z sieci wodociągowych i instalacji, a także ze studni często zawiera drobne zanieczyszczenia mechaniczne różnego typu, takie jak: piasek,  muł, włókna itp.
W wodzie mogą się znajdować drobiny różnych substancji takich jak: kurz, piasek, pyły, muł, rdza, glinki, mikroorganizmy: glony, sinice, plankton itp. Filtry mechaniczne zatrzymują, tak jak sitko, substancje o wielkości 1, 5, 10, 20, 50 i 100 mikronów (w zależności od progu filtracji). Zadaniem filtrów mechanicznych jest zabezpieczenie instalacji domowej przed zamuleniem i osadzaniem się zanieczyszczeń, a w rezultacie umożliwienie ich dłuższej eksploatacji. Dzięki temu znika mętność wody i poprawia się jej barwa.

Filtry narurowe Cintropur - Charakteryzują się dużą wydajnością godzinową i małymi spadkami ciśnienia. Montowane są na przewodach doprowadzających wodę do budynku, dzięki czemu chronią przed korozją i zanieczyszczeniem całą instalację i wszystkie podłączone do niej urządzenia. Poprawiają także znacznie jakość wody do spożycia lub kąpieli.

Filtry Cintropur wyposażone są w wirówkę, która za pomocą siły odśrodkowej strąca większe cząsteczki zanieczyszczeń na dół klosza.
Posiadają przezroczyste klosze, dzięki którym można wizualnie oceniać stopień zanieczyszczenia wkładu.
Są urządzeniami jednostopniowymi, ale istnieje możliwość szeregowego lub równoległego podłączenia kilku filtrów jednocześnie.


Rodzaje filtrów cintropure
  • NW18- wydajność średnia: 3,5m3/h
  • NW25- wydajność średnia: 5,5m3/h
  • NW32- wydajność średnia: 6,5m3/h
  • NW50- wydajność średnia: 15m3/h
  • NW62 -  wydajność średnia: 35m3/h
  • NW75- wydajność średnia: 50m3/h
dokładność filtracji: 5, 10, 25, 50 lub 100 micronówFiltry narurowe BB - charakteryzują się dużą wydajnością godzinową i małymi spadkami ciśnienia. Montowane są na przewodach doprowadzających wodę do budynku, dzięki czemu chronią przed korozją i zanieczyszczeniem całą instalację i wszystkie podłączone do niej urządzenia. Poprawiają także znacznie jakość wody do spożycia lub kąpieli. Są urządzeniami jednostopniowymi, ale istnieje możliwość szeregowego lub równoległego podłączenia kilku filtrów jednocześnie.
Stosowane wkłady:
  • BB polipropylenowy 5micron
  • BB polipropylenowy 20micron
  • BB harmonijkowy
  • BB węglowy prasowany

 

Filtry węglowe:
Zawierają węgiel aktywowany w postaci granulek lub bloków z prasowanego, porowatego węgla. Absorbują związki chemiczne na zasadzie adsorpcji, czyli przyklejania się do ich powierzchni rozpuszczonych substancji. Usuwają przede wszystkim chlor i jego związki, niektóre metale ciężkie (np. ołów) oraz związki organiczne: pestycydy, herbicydy, fenole, detergenty, wielopierścieniowe związki aromatyczne (rakotwórcze) itp. Poprawiają smak i zapach wody.