Oczyszczalnie

T

echnologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące trzyetapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach, gdzie w procesie utworzonego naprzemiennego tlenowego i beztlenowego środowiska następuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków. Oczyszczalnia zabezpieczona jest przed nierównomiernym dopływem ścieków i wyposażona w układ podwójnej recyrkulacji. Grunt nieprzepuszczalny gliniasty, mała ilość miejsca na działce. Oczyszczalnia zapewnia 95% efekt ekologiczny. Powierzchnia zabudowy na działce bez odprowadzenia: 4,5m2.

Przybliżony koszt 2 letniej eksploatacji z uwzględnieniem wywozu ścieków z osadnika wstępnego oraz kosztów energii elektrycznej wynosi 180PLN.